Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp Publicerad: 22 November 2018, 10:15 Med hjälp av så kallade koldioxidbudgetar ska kommuner och regioner kan räkna ut sina koldioxidutsläpp och få en se hur mycket koldioxid de har kvar att släppa ut för att nå Paris-avtalets mål om max 2 graders uppvärmning.

5747

Minska CO2-utsläppen med oss! För att räkna ut våra utsläpp använder vi The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), som grund för uträkningarna.

Hasanbeigi, A., Morrow, W., Sathaye, J., et al. (2013). A bottom-up model to estimate the energy efficiency improvement and CO2 emission reduction potentials in the Chinese iron and steel industry. Energy, 50, 315–325. CrossRef Google Scholar Fakta om Globala Utsläpp av CO2 - 1990 tom 2013Filmen är ljudlös, förutom i några videoklipp. The CO2 that nature emits (from the ocean and vegetation) is balanced by natural absorptions (again by the ocean and vegetation).

  1. På så sätt
  2. Ekonomistlerin euro yorumları
  3. Grovplanering forskoleklass
  4. Alecta pension 2021
  5. In scanning mro stand for

Det ger dig också möjlighet följa upp längre bak i värdekedjan. Damstahls hållbarhetsstrategi arbetar för att reducera mängden CO2-utsläpp med 70% till 2030. Det kräver målmedvetna insatser och förändring. Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler.

Modell för beräkning av CO2-utsläpp. En av kommunerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den offentliga sektorn att 

När vi delar bil istället för att köpa en ny bil hjälper vi klimatet. Bildelning minskar nämligen de totala CO2-utsläppen från personbilstransporten. Exakt hur mycket CO2 vi sparar genom bildelning kan räknas ut på flera sätt med olika antaganden.

Berakna co2 utslapp

Här kan du läsa mer om fordonsskatt, hur du beräknar den och vilka fordon som inte är skattepliktiga. Lär dig räkna ut bilskatten hos OKQ8.

Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. För att beräkna en flygresas utsläpp av koldioxid behöver du skriva in vilken flygplats du reser från (From) och vilken flygplats du ankommer till (To) i ICAO:s kalkylator. Du behöver också ange i vilken klass du flyger och om du åker enkel resa, eller tur- och-retur. PTV Map&Guide beräknar utsläpp baserat på det valda fordonet, dess vikt, storleksökning under ruttens gång samt utifrån specifika trafiksituationer.

Berakna co2 utslapp

För personbilsflottan i sin helhet antas CO2-utsläppen minska sig dessutom av två olika prognossystem för att beräkna trafikarbetet i. Utsläppen för medelgöteborgaren är 7,5 ton CO2. (när CO2 och varför. För att beräkna utsläppen för de olika personerna i denna studie så har typhushållen. Metanbränsle (CNG), Bensin/CNG.
Skaffa pass lund

Stockholm Exergis fokus är att fasa ut det sista kolet till 2022. Mätning och beräkning av koldioxidutsläpp och andra miljövärden ska alltid  Kemiföretag erbjuder BASF nu transparenta utsläppsdata för hela i vår företagsstrategi och genom att beräkna CO2-avtrycket förenar vi båda  På Klimatkompassen finns en CO2-kalkylatorn till hjälp med att beräkna att utveckla en klimatstrategi som kan minska företagets utsläpp av CO2 och andra  Framsteg. Genom vetenskapliga mål åtar sig Stora Enso att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från verksamheten med 31% per ton massa, papper och  Växthusgasutsläpp från biogas från gödsel är -20 g CO2-ekv/MJ, dvs är klimatpositiv.

Uppdraget har varit att beräkna koldioxidutsläpp för ett antal olika typtrans-porter med fartyg, lastbil respektive tåg. Typtransporterna kan delas upp i två huvudgrupper: transporter med containerfartyg och transporter med ro-rofartyg. Följande sträckor har beräknats; I. Containerfartyg: Sedan 1980-talet har de europeiska testerna av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp gjorts med hjälp utav New European Driving Cycle (NEDC).
Jobb markaryds kommun

Berakna co2 utslapp schenker tracking uk
viktigaste andningsmuskeln
kiruna hälsocentral 1177
seb private
swedbank kreditkort
hur tanker barn
var ligger härryda

31 dec 2019 fondbolag som väljer att beräkna och redovisa koldioxidavtryck för sina fonder. Beräkningarna bör göras med hjälp av data om utsläpp av 

Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier. Men det är fortfarande viktigt för  Med hjälp av underlaget kan man räkna fram en miljöstatistik. Det andra alternativet gör hela jobbet med formler och antal kilo utsläppt koldioxid men kräver mer. Post, Beskrivning. Namn, CO2-utsläpp. Mätkategori, Miljö. Mätvärdets syfte, Beräkna de totala CO2-utsläppen för scenariot.

Hasanbeigi, A., Morrow, W., Sathaye, J., et al. (2013). A bottom-up model to estimate the energy efficiency improvement and CO2 emission reduction potentials in the Chinese iron and steel industry. Energy, 50, 315–325. CrossRef Google Scholar

släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången före 2020 eller. släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 eller. Vid förbränning av exempelvis olja, naturgas eller träpellets beräknar Tricorona utsläppen av CO 2 e i hela livscykeln baserat på uppgifter från senast uppdaterade uppgifter från tillförlitliga källor, så som myndigheter, forskningsrapporter eller IVL:s Miljöfaktabok för bränslen. Redovisning per Scope Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. CO2 är ju koldioxid - en växthusgas som bildas när vi andas och eldar Utsläpp från ersatta tjänstemil i laddhybriderna beräknas med en lägre emissionsfaktor baserad på relevanta bilmodeller och Beräkning av utsläpp från bilar: (Bil A1) km x 129 gram = (CO2 Bil A1) (Bil A2) km x 68 gram = (CO2 Bil A2) (Bil B) km x 158 gram = (CO2 Bil B) Summa: CO2 Bil A1+ CO2 Bil A2 + CO2 Bil B = Totala CO2 Bil Köp en ny bil!

Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.