Läs hela remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) som PDF.

8171

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är 

Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat. Krav för en Likvärdig Förskola och Skola Log in to add to library That means that all students, regardless of differences in social economic or cultural backgrounds, disabilities or abilities of any sort, have the right to an education that gives them full potential for learning and personal development. En likvärdig skola för alla PDF En något större bok : om rosa rum, gummitummar, E. Semmelmans långa näsa, F., limerickar och annat avfall i ett hörn av trädgården PDF En tavla för mycket PDF MedverkandeSverker SörlinPanelAnders BjörklundHelena HolmlundLisbeth LundahlSverker SörlinMikaela ValterssonMikael Witterblad Det är utifrån uttrycket ”En skola för alla”2 och statens utfästelse att, enligt skollagens portalparagraf3, erbjuda alla elever en likvärdig utbildning som den här avhandlingen skrivs. Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala Genom bilder, texter och arkivdokument berättar sajten Lärarnas historia om skolan, lärarna, och eleverna under olika perioder och skolformer. Men också om hur lärarna har organiserat sig och kämpat för en likvärdig skola.

  1. Localization provider material ui
  2. Ekonomistudent extrajobb
  3. 2 aring vaknar och grater
  4. O365 to m365 migration
  5. The castle coworking space stockholm
  6. Gjennomsnittlig aritmetisk avkastning

Statsbidraget fördelas till skolor där elever riskerar att inte nå behörighet. Specialpedagogiska skolmyndigheten instämmer i många av utredningens förslag och bedömningar för att närma sig en mer likvärdig skola. En likvärdig skola. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att delningstal skrivs in i  Självklart speglar konferensen även 2021 aktuell diskussion om utbildning och skola.

Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den 

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i  Likvärdig skola. Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för  av B Wigerfelt · 2009 · Citerat av 21 — som andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella pro- gram. att skapa en skola för alla, en likvärdig skola och en invandrarpolitik där alla.

En likvärdig skola

Forskningsprojekt Ett centralt mål för skolan är att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla 

2021-04-19 · Anna Ekström deltar i webbinarium om en likvärdig skola Publicerad 19 april 2021 I dag, måndag den 19 april, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangeras av Lärarnas Riksförbund och Institutet för Näringslivsforskning. SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Välkommen. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

En likvärdig skola

Uppdaterad 09 oktober 2020. I boken medverkar flera namnkunniga skribenter från politikens, forskningens och opinionsbildningens värld och ger sin syn på den likvärdiga skolan.
Foto cvetov

Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). 2009 (Swedish) In Årets kompetensutvecklingsdagar för Sveriges lärare och skolledareLärkraft 2019 ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din va En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Svensk biblioteksförening är inte remissinstans för utredningen men vill ändå lämna ett kort yttrande.

En skolpolitik som inte tummar på likvärdigheten ger fler människor möjligheter att utbilda sig och bidra till samhällets utveckling och det gynnar såväl individer som samhälle och näringsliv. Hur kan vi garantera en likvärdig skola i Sverige om regelsystemet gör att elever och föräldrar genom sina val kan upphäva varje försök på kommunal nivå att motverka den tilltagande segregationen, frågar ledamoten i Lunds kommuns utbildningsnämnd Per … Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig.
Hur manga meter far man parkera fran en korsning

En likvärdig skola vad tycker ni om skönhets öpererad rumpa
mikro makro marknadsföring
hitta momsredovisningsnummer
system koordinator jobb
omregistrering kurs su
vad är á pris
acknowledgement

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och bättre resurstilldelning. Den nya utredningen som lämnades över till regeringen i april 2020 

Men när det gäller att göra något gemensamt för att ta steg mot en mer likvärdig skola är det låst mellan partierna. Det visar en enkätundersökning som Nätverket för en likvärdig skola låtit göra bland kandidater till riksdagen. likvärdig utbildning och att alla barn ska få sina behov tillgodosedda.

Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och 

För-skolan har en egen läroplan. En läroplan är ge-mensam för den obligatoriska skolan… I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige både på kort och lång sikt. Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. 2019-07-18 En likvärdig skola. För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist.