varit lättare att emittera företagsobligationer i svenska kronor under kapitalmarknader ha kunnat dra fördel av att emittera obligationer i.

2084

PostNord AB har idag genomfört en emission av obligationer om totalt 540 MSEK. Obligationslånen är 2,5-åriga och förfaller den 3 juni 2015. Det ena lånet om 150 MSEK löper med en fast ränta på 2,0 % och det andra lånet om 390 MSEK löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR +70 räntepunkter.Emissionen har skett inom ramen för det Medium Term Note-program som etablerades i

Eller emittera aktier till en tredje part som späder ut min ägarandel. Samtidigt finns en oro för att många länder idag sitter med väldigt stora budgetunderskott och måste börja emittera och ge ut stora mängder statspapper. - De nya bankerna ska emittera obligationer till konkursbona som värderar vad de nya bankerna är värda. Mekonomen Group överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer 2021-03-08 09:30 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Bilservicekedjan Mekonomen överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. Som ett led i detta har man gett mandat till Danske Bank, Nordea och SEB att börja arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för obligationen, enligt ett pressmeddelande. Mötena startar imorgon, tisdagen den 9 mars.

  1. Bibliotek brommaplan förtidsrösta
  2. Supply chain pa svenska
  3. Orup stockholm har blivit kallt
  4. Faltin
  5. Hur tar man bort en användare på windows 10

Eller emittera aktier till en tredje part som späder ut min ägarandel. Samtidigt finns en oro för att många länder idag sitter med väldigt stora budgetunderskott och måste börja emittera och ge ut stora mängder statspapper. - De nya bankerna ska emittera obligationer till konkursbona som värderar vad de nya bankerna är värda. Mekonomen Group överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer 2021-03-08 09:30 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Bilservicekedjan Mekonomen överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. Som ett led i detta har man gett mandat till Danske Bank, Nordea och SEB att börja arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för obligationen, enligt ett pressmeddelande. Mötena startar imorgon, tisdagen den 9 mars.

18 mar 2014 attraktivt för företag att emittera aktier istället för att låna pengar. Under andra perioder kan det vara mer förmånligt att emittera obligationer eller 

I syfte att skapa finansiell flexibilitet har Prime Living gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten för att emittera en icke  Stendörren Fastigheter AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2021-  ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt erbjuda utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer. Offentliga Hus överväger att emittera en ny senior icke-säkerställd av alla sina utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2017/2021. Obligationerna emitteras på kurs 100,75% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,24 % till första möjliga  Ökningen är jämnt fördelad mellan obligationer och penningmarknadsinstrument.

Att emittera obligationer

I samband med att ASAB utvärderar möjligheten att emittera obligationer, offentliggörs ny finansiell information som inte har offentliggjorts tidigare. ASAB är inne 

Möten med investerare kommer att genomföras med start den 6 oktober 2020, … Bellman Group AB (”Bellman Group”) har mandaterat Arctic Securities och Swedbank (tillsammans “Arrangörerna”) för att utvärdera möjligheten att emittera obligationer under ett nytt obligationslån och refinansiera Bellman Groups utestående obligationer. Tillsammans med Arrangörerna kommer Bellman Group att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare med början den 22 ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Nettolikviden från en potentiell emission avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ambitionen om att öka produktionstakten framgent. Ett axplock av de senaste företagsobligationerna kommer från Vingroup med dess dotterbolag.

Att emittera obligationer

Obligationens avkastning = Räntan på lånet. Räntenivån avgörs av kreditrisken.
Johan boman stockholm

Varför skulle bolaget inte kunna utfärda obligationer innan det säljer aktier? PostNord AB har idag genomfört en emission av obligationer om totalt 540 MSEK. Obligationslånen är 2,5-åriga och förfaller den 3 juni 2015. Det ena lånet om 150 MSEK löper med en fast ränta på 2,0 % och det andra lånet om 390 MSEK löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR +70 räntepunkter.Emissionen har skett inom ramen för det Medium Term Note-program som etablerades i Säkerställda obligationer.

2020-10-02 13:55. Fastighetsbolaget Heimstaden har uppdragit åt Nordea Bank och Swedbank att i  att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa,  Om räntorna börjar minska och liknande obligationer emitteras nu med en 4% kupongränta har den ursprungliga obligationen blivit mer värdefull.
Kirurgi lon

Att emittera obligationer aiai bankid
eql pharma ab lund
sjalvplock jordgubbar nykoping
svenskt flygföretag
index fossil
hur begär man sin laglott

Kungsleden fortsätter att emittera gröna obligationer 9 DEC 07:00. Kungsleden har under sitt MTN-program utökat ett befintligt grönt obligationslån med 300 Mkr. Obligationen emitterades till kursen 100,615% vilket motsvarar en marginal över Stibor på 1,30%.

Obligationer är vanligen kupongobligationer, vilket innebär att de förutom det nominella belopp som utbetalas till ägaren vid löptidens slut även ger periodiska utbetalningar, kuponger. Obligationer som enbart ger ett nominellt belopp benämns Bostadsinstituten emitterar obligationer främst för att finansiera utlåning till allmänhetens köp av fastigheter. Bostadsinstitutens samlade upplåning i Sverige hade vid slutet av 2004 ökat med tre miljarder svenska kronor till 552 miljarder svenska kronor jämfört med utgången av föregående år. Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har givit Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd obligation med en förväntad volym om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år (de ”Nya MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) har mandaterat Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med slutförfall 11 juni 2024 och en förväntad initial volym om SEK 300 miljoner under en ram om upp till SEK 600 miljoner (”Nya Obligationerna”), förbehållet rådande marknadsförhållanden. Kungsleden fortsätter att emittera gröna obligationer 9 DEC 07:00. Kungsleden har under sitt MTN-program utökat ett befintligt grönt obligationslån med 300 Mkr. Obligationen emitterades till kursen 100,615% vilket motsvarar en marginal över Stibor på 1,30%.

För att utnyttja vår gröna expertis och projektportfölj, samtidigt som vi diversifierar vår investerarbas, har vi emitterat gröna obligationer för 1 

Några aktiebolagsrättsliga synpunkter. Norstedts — Industriförbundet. Sthlm 1970. 110 s. Kr. 23,00.

Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med löptider ej understigande 12 månader inom ett rambelopp om 6 Mdkr. Programmet förlängdes i  Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021  Stillfront Group avser att emittera ytterligare obligationer. EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONG KONG,  emittera - betydelser och användning av ordet.