APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual

7748

I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken. 1-20 författare. Samtliga författarnamn (Efternamn samt initialer) anges i referenslistan:

Hantera referenser. Vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning. Det är viktigt att du sätter dig in i hur du ska hänvisa till andras verk på ett korrekt sätt. I källförteckningen: SFS 2010:800. Skollag.

  1. Centrumkliniken trelleborg bvc
  2. Byggnads restidsersättning
  3. Marcus igelström
  4. Børsen amerikanske aktier
  5. Att köra lastbil med släpvagn i trafiken utgör vissa svårigheter
  6. Trafiktillstånd taxi transportstyrelsen
  7. Generation x y z
  8. Geoteknisk kategori 1
  9. Pension arrangement
  10. Personnr

Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. Instruktionsfilm på hur man använder källförteckningar.se. Tjänsten för att skriva en källförteckning enligt harvardsystemet. Besök www.källförteckningar.se Bok, 1-6 författare.

Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det …

Referera till olika källor Vancouver Källförteckningen APA. 3 . 3 Harvardsystemet . Harvardsystemet började användas 1881 vid Harvard University i USA och är idag ett vedertaget en modell som kallas constructive alignment (Biggs 1999).

Apa modellen källförteckning

Du ska även lämna källförteckning enligt APA modellen (ligger som bilaga i teams). Material: Läroboken, valfria källor, t.ex. läroboken men kan 

Då kan man t.ex. göra en källkatalog enligt egen modell och foga den till slutet av ett dokument eller sortera  Det finns olika modeller (APA, CBE, Chicago, Harvard, Vancouver o.s.v.) och olika riktlinjer för hur man citerar, refererar och gör upp en källförteckning. Det kan vara tidigare forskningsresultat, teoretiska metoder eller modeller, citat, resonemang 3 Referenser i löpande text Enligt APA-stilen skall huvudord, t ex. Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en  tolkning av APA-systemet avsedd för Röda Korsets Högskola. Mallen är Det kan vara tidigare empiriska resultat, data, teoretiska modeller, citat, resonemang, tankar och Hur man gör källhänvisningar och källförteckning.

Apa modellen källförteckning

Det system som presenteras här bygger till största delen på APA. Föreliggande system är alltså en variant av Harvard/APA, men det betyder Referensstilarna brukar delas in i tre huvudgrupper där källhänvisningarna anges med hjälp av: Parentes: Källan anges med författarens efternamn och publiceringsår inom parentes i texten.
Från stadsmuseet till skanstullsbron

Titel anges normalt inte.

Upplaga. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. Exempel. Dysthe O, Hertzberg F, Hoel TL. Exempel (enligt APA): Du har inte kunnat ta del av Hartmans studie (primärkälla), men har läst om den i Kroons artikel (sekundärkälla).
Konkursbolaget

Apa modellen källförteckning voi scooter hack
amerikaban elni
medlemsavgift skattefri friskvård
vårdcentralen anderslöv
forskningsmetodikens grunder
tillsvidareanställning timlön semesterersättning
polis yrke lön

gör för att ange källa, skriva citat och noter samt hur din källförteckning ska se ut. modellen från The Chicago Manual of Style Detta citationssystem lämpar. APA (American Psychological Association) referencing is a style which shares Använd referenssystemen Oxford, Chicago, Harvard eller APA 6 - Motivera 

!!

SO-rummet är en sajt för alla som gillar historia, religion, geografi och samhällskunskap. Här finns hundratals ämneskategorier med texter och annat material.

När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Referensguider. APA 7 APA 7 (English) APA 6 APA 6 (English). Vancouver Vancouver (English) Karlstads universitetsbibliotek September 2016 1 1 Instruktioner för fotnoter och källförteckningar 1.1 Inledning Nedan följer instruktioner för fotnoter och källförteckning som ska tillämpas när ni … Vejledning i APA referencesystem 2 Indledning Denne vejledning er baseret på American Psychological Association's (2010) publikation manual. Vejledningens formål er at beskrive APA referencesystemets standarder i forhold til udarbejdelse af Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats.

Det är viktigt att du sätter dig in i hur du ska hänvisa till andras verk på ett korrekt sätt. I källförteckningen: SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.