27 feb. 2020 — De hade upptäckt den ovärderliga skatt som fanns i SGU:s borrkärnearkiv det att ge för landet som byggts kring de naturresurser vi sitter på?

6127

gör både SGUs generella ståndpunkt i ett antal hållbarhetsfrågor, och målsättningar som SGU ska arbeta för. Naturresurser • Naturresurser som det finns ett behov av i samhället ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt både i Sverige och i ett globalt perspektiv. Värdet av att bruka naturresursen ska vägas mot

Sammanfattning. Geologi, läran om jordens uppkomst, dess uppbyggnad och förändring, kan ge oss viktiga baskunskaper om hur vi bäst kan ta tillvara på våra naturresurser. Vi har idag ett stort behov av naturresurser; varje dag bygger vi nya bostäder och sjukhus, tillverkar nya mobiltelefoner och bilar samt gör längre motorvägar och järnvägar. Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser. SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

  1. Henrik johansson av kott och blod
  2. Ub law academic calendar
  3. Vilken blir bilens bruttovikt om föraren väger 75 kg och bilen är lastad med 250 kg_
  4. Astrid von rosen
  5. Portal frame method

Bergarterna sandsten och kvartsit är geologiska naturresurser som Geologi, läran om jordens uppkomst, dess uppbyggnad och förändring, kan ge oss viktiga baskunskaper om hur vi bäst kan ta tillvara på våra naturresurser. Vi har idag ett stort behov av naturresurser; varje dag bygger vi nya bostäder och sjukhus, tillverkar nya mobiltelefoner och bilar samt gör längre motorvägar och järnvägar. SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Se hela listan på sgu.se Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser. SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och adjungerad professor vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, har i samarbete med ryska forskare

2017 utvanns 250 miljoner ton naturresurser i Sverige och den inhemska materialkonsumtionen uppgick till 242 miljoner ton vilket motsvarar 23,9 ton per person. Förordning (2000:1470).

Sveriges naturresurser sgu

En digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering Syftet med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

2 mars 2021 — SGU - Grundvatten. Här finns all information om grundvatten i Sverige samlad, såväl om kvantitet som kvalitet, gå till SGUs webbplats. SGU performs the national environmental monitoring of offshore sediments and is the data host for marine and lake sediments. Read more about environmental monitoring. Foto: Linda Wickström, SGU. 9 februari 2021 Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser. SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer.

Sveriges naturresurser sgu

Tillgänglighetsredogörelse geokartan. Geologiska data @Sveriges geologiska undersökning Sveriges och Europas råvaruförsörjning behövs nationell planering och prioriteringar avseende våra mineraltillgångar liksom för andra naturresurser.
Hemtjanst bromolla

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en svensk förvaltningsmyndighet som grundades 1858 och har ansvar för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Sveriges geologiska undersökning, Uppsala. 2,347 likes · 56 talking about this · 695 were here. SGU är central myndighet för geologi och mineralfrågor. Vi undersöker, dokumenterar och informerar om industristrategi för Sveriges naturresurser 1.

Sverige behöver anlägga en helhetssyn på naturresurser 63 2. Sveriges näringspolitik behöver fånga upp synergier mellan branscher 67 3.
Grattis i efterskott betyder

Sveriges naturresurser sgu kartong postnord
kronovalls slott
lojrom pris per kilo
o kise kahate hain
17310 stout
albert einstein height
magsjuk utan att krakas

Regeringen har gett SGU i uppdrag att se över hur myndigheten skall kunna bidra till landets arbete med global utveckling. Uppdraget lyder: ”SGU ska redogöra för hur myndigheten kan bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling dels inom ramen för den egna verksamheten och dels i samarbete med andra aktörer.

Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Presskontakt SGU medverkar i Almedalen för att sprida kunskap om geologi så att marken, vattnet och våra naturresurser används på ett hållbart sätt. Geologiskt Arv 2014 arrangeras av Sveriges geologiska undersökning, SGU, och kommer att bli en återkommande tävling. Röstningen sker via sgu.se (LÄNK: sgu.se/geoarv). Där finns också mer Det övergripande målet för SGU: s verksamhet är att undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra denna information.

Den uppåtgående trenden sedan 1998 har fortsatt för utvinning av naturresurser. 2017 utvanns 250 miljoner ton naturresurser i Sverige och den inhemska materialkonsumtionen uppgick till 242 miljoner ton vilket motsvarar 23,9 ton per person.

SGUs geologiska kunskap, data och information ger stöd till de utmaningar vi nu står inför.

Ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten Sverige är en av världens största exportörer av skogspro-dukter, exempelvis det tredje största exportlandet för sågade trävaror3.