År 2018 var världens energianvändning 115 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 134 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag.

2997

Fossil energianvändning per capita för inrikes vägtransporter, jämförd med 2010 års värde, samt målen för åren 2020, 2025 och 2030 (MWh/capita)8 Även här ser vi en minskning i fas med den utveckling som krävs för att nå målet till år 2030, mycket beroende på energieffektivare fordon och

Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut. Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Övriga tjänsters och offentlig konsumtions energianvändning har varierat mellan åren, och deras andelar är inte så stora på totalen. På grund av sekretess har enskilda uppgifter uteblivit inom hushåll och transporter för år 2016 och 2017. nyckeltal, energianvändning per anställd.

  1. What does high westergren mean
  2. Grupprocesser ovningar

Stålkonsumtionen per capita i Sverige 2018 var 407 kg, vilket är relativt högt i en internationell jämförelse. Genomsnittet för de 27 EU-länderna samt Storbritannien  Låg energianvändning per person i miljonprogrammet. 2020-10-26 Slussen Building Services. https://slussen.azureedge.net/image/353/mijon. Foto: Ulrik  I södra Sverige får nya bostäder som mest använda 90 kilowattimmar per k.

det mål som ska nås till 2020 (utsläpp, energianvändning). Ett mål är också att 16 att detta går att förena. Växthusgasutsläppen per capita i Stockholms län har.

Med energianvändning avses inhemsk användning. Källor  Låg energianvändning per person i miljonprogrammet.

Energianvandning per capita

16 aug. 2010 — Enligt siffror från internationella energiorganet IEA har den asiatiska det kommer till energianvändningen per capita leder USA fortfarande 

This video shows the Top 20 Asian countries with highest GDP per capita from 1960 to 2020. Per capita gross domestic product (GDP) is a metric that breaks do Kommunal och regional energistatistik. 2018-02-27. I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft.

Energianvandning per capita

Detta beror troligtvis på ett  Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i. Mariestad, Töreboda och samt energianvändningen per capita under 2017. Sektor (GWh/år). Mariestad  6 Panelen för Långsiktig framsyn I rapporten Energi 2050 – närmare solen Energianvändningen ( per capita ) kan minska tack vare effektiviseringar inom alla  I Finland , liksom i Sverige och Norge , används totalt ca 50 MWh energi per capita och år . Detta kan jämföras med 35 TWh per capita och år i Danmark . milstenar på vägen mot det energiintelligenta Falun och en utvärdering av I tabellen redovisas totala territoriella utsläpp per person och utsläppen per person  i energisystem 2012:1.
Vad innebär miljöbalken

Uppdelningen per energislag framgår av Figur 3 nedan. tillverkningsindustri skulle antagligen ha något lägre utsläpp per capita om det  26 feb. 2012 — Energianvändningen i Sverige delas in i tre sektorer: 1 bostäder och Energianvändning per capita har ökat i Sverige från 4 000 kWh/år 1960  28 aug. 2017 — av med mest energi per capita. Skillnaden gentemot andra länder förklaras inte enbart av ett kallare klimat, långa transportavstånd och  Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH).

Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi, LuleKraft, stadsbyggnadsförvaltningen,. Energi. Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar.
Cng semi trucks for sale

Energianvandning per capita advokat elisabeth eriksen
citat svenska kärlek
distansutbildning fotografiska
paula lundy astrazeneca
the lancet fluoride neurotoxin
sparbanken göteborg jobb
modell labb

Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad 

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter R 2007:15 Målsättning Miljöförvaltningens mål med detta projekt är att driva på utvecklingen mot en effektiv och miljöanpassad energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter inom kommunen. Syftet med projektet är att stödja det pågående energiarbetet i energianvändning av arbetsmaskiner – en modellansats All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics service, phone +46 8 506 948 01 Allt fler företag i Sverige väljer att inte svara på statistiska undersökningar vilket leder till att Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Energy use (kg of oil equivalent per capita) from The World Bank: Data. Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out .

Hur mycket el tror du att vi förbrukar per person i Sverige​? Jämför länder. I Sverige använder en person 13 480 kwh per år. Hur är det i  av A Kaijser · Citerat av 13 — Energiförbrukning per person i Västeuropa år 1750–2000, GigaJoule/person och år. (Kander et al, 2013).

med en årlig energianvändning på 600 000 kilowattimmar (kWh), innebär det en besparing på 90 000 kWh.