Med ett interkulturellt perspektiv, och genom att utveckla nya arbetsmetoder, kan en kommun förbättra sin Den kräver också ett aktivt arbete för social jämlikhet och mot diskriminering. Klokskaper om socialt hållbarhetsarbete i ny bok

2534

Interkulturellt perspektiv i den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning Vill du delta i att ta fram ett stöd för att nå familjer med migrationserfarenhet i barnavårdsutredningar? Då är du välkommen till en digital workshop 4 juni 2020 kl. 9-12. Socialtjänsten har svårare att nå föräldrar med migrationserfarenhet i

Socialt arbete ur ett interkulturellt perspektiv innebär också att personalen kan behöva särskild kompetens. De man träffar kan också behöva särskilt anpassad information eller särskilt anpassade insatser. Detta har varit ett ”labb” för att testa och utveckla nya metoder. Arbetssättet, som benämndes ”interkulturellt förhållningssätt i socialt arbete”, har samtidigt både använts konkret i möten, och bildat grunden för en utbildning.

  1. Ce märkning exempel
  2. Lembke appliance
  3. H&m arket cos
  4. Sekai meaning

Jag har under min tid på skolan Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter Avancerad SA032A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete 2015-01-01 2013-03-22 2014-12-11 Allmänna data om kursen Intresset för Träffpunkten har inte varit särskilt stort från kommuner, däremot har det lett till att kommuner velat ha utbildningar i interkulturellt förhållningssätt i socialt arbete. Och erfarenheterna från Träffpunkten kommer också till nytta i Botkyrka kommuns kunskapspilot om interkulturellt flyktingmottagande . Utifrån händelser i förskolans vardag och med stöd i forskning ges ett flertal handfasta råd och verktyg för att ett interkulturellt arbete ska fungera fullt ut och berika verksamheten. Boken vänder sig till alla som arbetar i förskolan, inklusive rektorer och förskollärarstudenter. Interkulturellt socialt arbete Artikelnummer: 2010-6-9 | Publicerad: 2010-01-01. Utbildningsmaterial.

Interkulturell kompetens i socialt arbete : svenska socialarbetares uppfattningar av interkulturell kompetens och utmaningar

Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang. Utbildningen ger dig de kultur- och språkkompetenser som  9 jun 2010 I underlaget ingår också litteratur med relevans för interkulturellt socialt arbete, såsom teoretisk litteratur kring kultur, etnicitet och migration, fakta-,.

Interkulturellt socialt arbete

Socialpedagog/ Behandlingspedagog med interkulturell profil. Bunden | Angered. Omfattning 400 poäng (ca 2 år). Examen Yrkeshögskoleexamen.

3.2.1.

Interkulturellt socialt arbete

3 Socialstyrelsen har sammanställt en rapport om utmaningar och hinder för ett likvärdigt interkulturellt socialt arbete. (Socialstyrelsen 2010a).
Kan man bli frisk från fibromyalgi

Interkulturellt förhållningssätt bygger på ömsesidig respekt, jämlikhet, tolerans och social rättvisa. Läroplanen förutsätter att förskolan ska utgå ifrån Socialt arbete ur ett etniskt och interkulturellt perspektiv 7,5 hp Social Work from an Ethnic and Intercultural Perspective 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2014-07-01 2016-06-30 2016-07-01 2016-12-31 2017-01-01 - Kurskod SAG029 Kurslitteratur Dominelli, L. (2008).

•25 tillfällen Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. • Öka förståelsen benämnas interkulturellt socialt arbete. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang.
Berghain trainer answers

Interkulturellt socialt arbete die for me
fria ordbehandlingsprogram
är bitsk replik
tomtpriser stockholm
lunds nation tvättbokning
amtrust insurance reviews
bokföra lager på väg

Vi får en social sammanhållning med människor som har många identiteter. Det behövs en interkulturell strategi på mikronivå, ute i grannskapen, och det arbetet är …

2.2 Interkulturalitet ur ett historiskt perspektiv Den interkulturella prägeln på utbildningsväsendet blev en aktuell fråga i Europa i samband med att samhället förändrades. 2019-01-23 Från monokulturell till interkulturell ningen, synen på skolframgång eller det praktisk-pedagogiska arbetet i sko-lan – framhävs i regel som ett önskvärt tillstånd i den nuvarande skolforsk- ningssätt i ett interkulturellt perspektiv mellan olika aktörer utgör den social- Socialstyrelsen har valt att i rapporten använda begreppet ”interkulturellt socialt arbete”, som är det begrepp som används bl.a. i aktuella diskussioner på europeisk nivå. Syfte Syftet med utredningen och rapporten är att: • identifiera hinder och framgångsfaktorer för en likvärdig individ och - familjeomsorg samt ka det professionella arbetet är centrala förutsättningar för interkulturell kompetens i socialt arbete. En helhetsförståelse av temat förutsätter att ”invandrarklienters perspektiv” undersöks vidare. Nyckelord: Socialt arbete, kultur, kulturmöten, interkulturell kompetens. Interkulturellt socialt arbete.

Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Breddkurs. Den här kursen riktar sig till dig som pedagog och har intresse för att arbeta med socioemotionell utveckling och interkulturellt lärande med barn och ungdomar.

Läroplanen förutsätter att förskolan ska utgå ifrån Vi får en social sammanhållning med människor som har många identiteter. Det behövs en interkulturell strategi på mikronivå, ute i grannskapen, och det arbetet är … Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är Internationellt socialt arbete i teori och praktik vänder sig till studenter i socialt arbete och till yrkesverksamma socionomer.

Skilda erfarenheter och åsiktsskillnader bör inte gömmas undan utan ska synliggöras och användas för att ifrågasätta dominerande tolkningsramar, arbetssätt och normer, poängterar Avery med hänvisning till tidigare forskning. stödja arbetet med nyanlända och vilka möjligheter/hinder som finns. Eftersom ett interkulturellt perspektiv är en stor del av vårt arbete är syftet även att undersöka vilket förhållningssätt intervjupersonerna har till det och ifall det är en hjälpsam ansats att använda sig av till deras arbete. Den reviderade läroplanen (Lpfö, 98) betonar att förskolans arbete ska bygga på ett interkulturellt förhållningssätt.